Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název žádost o zveřejnění seznamu NIV k 1.2.2023 - aktualizované znění
Číslo jednací UZSVM/BZL/1906/2023-BZLM
Zodpovídá Odbor správní
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.02.2023 13:00:36
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do