Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí - obce v okrese Zlín
Číslo jednací UZSVM/BZL/5868/2022-BZLM
Zodpovídá Odbor správní
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 12.08.2022
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.08.2022 11:14:23
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do