Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Dokument
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení PÚP - ul. Zatloukalova, Luhačovice: Uz a stan. PÚP na MK III. třídy na ul. Zatlouka MULU -28325/2023/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 09.06.2023
Ostatní Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 19.06.2023 Odbor správní Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1, dominika.fuskova@kr-zlinsky.cz 07.06.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Nařízení č. 1/2023 MULU -27694/2023/30/KaJ Odbor přestupkový Městský úřad Luhačovice 07.06.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP stan. PÚP na S III/49024 - k.ú. Ludkovice: PÚP - S III/49024 obnova povrchů Ludkovice - Provo MULU -27622/2023/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 07.06.2023
Zastupitelstvo, rada Pozvánka na 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice MULU -27894/2023/20/OzK Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 07.06.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP- stanovení přechodné úpravy provozu: Uz, ZU-St.pr. na MK III. třídy na ul. A. Václavíka v k. MULU -27524/2023/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 06.06.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP stan. PÚP S III/49520 k.ú. Hrádek n. V. d: ZU st. pr. + PÚP S III/49520 Slavičín, Hrádek n. V MULU -27167/2023/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 05.06.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP stan. PÚP S II/4921, k. ú. Sehradice, oprava zast.: ZU -SP + ČU + PÚP - OPRAVA AUTOBUSOVÉ ZAS MULU -23433/2023/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 31.05.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - rozhodnutí - společné povolení (U+S): SPP: stavba "Výstavba cyklostezky Bohuslavice nad Vláří - MULU -25985/2023/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 30.05.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV Rozhodnutí - společné povolení (U+S): SPP: Pozlovice - rekonstrukce ulice Ludkovická MULU -25704/2023/26/ČeJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 30.05.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Rozhodnutí - společné povolení (U+S): SPP: Luhačovice - chodník ulice Masarykova MULU -25020/2023/26/ČeJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 29.05.2023
Ostatní Výběrové řízení - správa majetku města MULU -25216/2023/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 26.05.2023
Zastupitelstvo, rada Návrh závěrečného účtu a zpráva o hospodaření města Luhačovice za rok 2022 MULU -22767/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 15.05.2023
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2023 - 2. část MULU -20644/2023/22/VeL Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 28.04.2023
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2023 - 1. část MULU -20129/2023/22/VeL Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 26.04.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2023 MULU -17366/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 11.04.2023
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění rozpočtu města, jednotlivých rozpočtových opatření a střednědobého výhledu MULU -11656/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.03.2023
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2023 MULU -11654/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.03.2023
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice pro roky 2024 - 2028 MULU -11655/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.03.2023
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města Luhačovice pro rok 2023 MULU -11668/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.03.2023
Ostatní Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů MULU -11614/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 07.03.2023
Ostatní Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství MULU -11549/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 07.03.2023
Ostatní žádost o zveřejnění seznamu NIV k 1.2.2023 - aktualizované znění UZSVM/BZL/1906/2023-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 21.02.2023
Ostatní Mikroregion Luhačovské Zálesí_Rozpočet a Rozpočtový výhled MULU -65757/2022/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 19.12.2022
Ostatní Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 03.11.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 2. část MULU -33766/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 23.06.2022
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města MULU -31744/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.06.2022
Zastupitelstvo, rada Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření za rok 2021 MULU -31736/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.06.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 1. část MULU -21182/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.04.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů MULU -15688/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů - RE-USE centrum MULU -15690/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2020 MULU -30677/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2021 MULU -30683/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021