Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Dražební vyhláška 120 EX 1296/11-61-EPN,172
Číslo jednací
Zodpovídá Oddělení správní
Původce Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1
Adresát Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.02.2024
Vyvěšeno do 03.05.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.02.2024 08:17:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do