Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2023 - 2. část
Číslo jednací MULU -20644/2023/22/VeL
Zodpovídá Odbor finanční
Původce Městský úřad Luhačovice
Adresát Městský úřad Luhačovice
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 28.04.2023
Vyvěšeno do 30.04.2026
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.04.2023 13:42:48
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do