Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí
Název Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Číslo jednací MULU -17330/2022/22/PeV
Zodpovídá Odbor finanční
Původce Městský úřad Luhačovice
Adresát úřední deska
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 31.03.2022
Vyvěšeno do 31.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 31.03.2022 12:07:42
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do