Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů - RE-USE centrum
Číslo jednací MULU -15690/2022/23/BlM
Zodpovídá Odbor správy majetku
Původce Městský úřad Luhačovice
Adresát úřední deska
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 22.03.2022
Vyvěšeno do 31.03.2025
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.03.2022 14:05:59
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do