Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů
Číslo jednací MULU -15688/2022/23/BlM
Zodpovídá Odbor správy majetku
Původce Městský úřad Luhačovice
Adresát úřední deska
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 22.03.2022 14:08:42
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do