Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Dokument
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.2.2.2023, Luhačovice - Masarykova 50,52,53,54,55 Odbor správní EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 01.02.2023
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 204 EX 8465/22-198 204EX8465/22-198 Odbor správní Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor Preus Pavel, Kodaňská č. p. 1441/46, 10100 Praha 101 31.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí OOP-stan.PÚP - Masopust.jarmark Luhačovice: Uz, ZU-VP a stan. PÚP na MK III. třídy na ul. Dr. Veselé MULU -5246/2023/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 31.01.2023
Zastupitelstvo, rada Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice MULU -5302/2023/20/OzK Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 31.01.2023
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu MULU -5055/2023/21/GaJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 30.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: PP st. povolení: Stavební úpravy MK k vleku, Šanov MULU -4514/2023/26/ČeJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 30.01.2023
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 204EX8465/22-189 204EX8465/22-189 Odbor správní Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor Preus Pavel, Kodaňská č. p. 1441/46, 10100 Praha 101 30.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP návrh stan. MÚP, Slavičn ul. Dlouhá, DZ. č. V10d, V2a, V13: MÚP - MK Slavičín, ul. Dlouhá, pa MULU -4472/2023/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 26.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení MÚP Dolní Lhota: VV - OOP - stanovení MÚP na S II/492 v k. ú. Dolní Lhota u Luhačov MULU -4535/2023/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 26.01.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města prodat část pozemku ul. Čs. armády, Luhačovice MULU -4044/2023/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 25.01.2023
Ostatní Nařízení SVS - změna - aviární influenza - ohnisko Újezdec u Luhačovic SVS/2023/002785-Z Odbor správní Státní veterinární správa, Slezská č. p. 100/7, 12000 Praha 2 25.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení MÚP Petrůvka: VV-OOP - stanovení MÚP na MK parc. č. 1369 v k. ú. Petrůvka u Slavičí MULU -3723/2023/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 23.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV Rozhodnutí - společné povolení (U+S): SPP: Pozlovice - obytné zóny Nivy I. a Nivy II. MULU -3368/2023/26/ČeJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 20.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP stan. PÚP, Luhačovice ul. Nádražní (most), DZ č. B13: PÚP - Luhačovice, ul. Nádražní - most MULU -3369/2023/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 19.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP návrh stan. MÚP, Pozlovice VÚK ul. Za Potokem, DZ č. B32: MÚP - Pozlovice, VPÚ č. 43u (ul. Za MULU -3215/2023/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 18.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: SP: Suchá nádrž RN001, revitalizace tok MULU -3009/2023/26/ČeJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 18.01.2023
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stan.PÚP u nákup. střediska, Luhačovice: ZU-St.pr. a stan. PÚP na MK IV. třídy na ulici - mís MULU -3017/2023/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 17.01.2023
Územní plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - doručení návrhu změny č. 2 ÚP Horní Lhota a oznámení o konání: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MULU -2783/2023/24/PeM Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 16.01.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2022 MULU -66741/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.12.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové provizorium města Luhačovice pro rok 2023 MULU -66736/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.12.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2022 MULU -66745/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.12.2022
Ostatní Mikroregion Luhačovské Zálesí_Rozpočet a Rozpočtový výhled MULU -65757/2022/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 19.12.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2022 MULU -62098/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 24.11.2022
Ostatní Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 03.11.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2022 MULU -55687/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 19.10.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2022 MULU -51608/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 27.09.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č.4 pro rok 2022 MULU -47932/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 09.09.2022
Ostatní Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí - obce v okrese Zlín UZSVM/BZL/5868/2022-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 12.08.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 2. část MULU -33766/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 23.06.2022
Zastupitelstvo, rada Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření za rok 2021 MULU -31736/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.06.2022
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města MULU -31744/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.06.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2022 MULU -31749/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.06.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2022 MULU -28854/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.05.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 1. část MULU -21182/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.04.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 MULU -19606/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 13.04.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů MULU -17337/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 31.03.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství MULU -17330/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 31.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů MULU -15688/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů - RE-USE centrum MULU -15690/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města Luhačovice pro rok 2022 MULU -13274/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 10.03.2022
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění rozpočtu města, jednotlivých rozpočtových opatření a střednědobého výhledu MULU -13277/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 10.03.2022
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu Města Luhačovice na roky 2023 - 2028 MULU -12190/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 04.03.2022
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet Města Luhačovice na rok 2022 MULU -12185/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 04.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2020 MULU -30677/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2021 MULU -30683/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021