Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Dokument
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stan.MÚP- ul. Školní, Luhačovice: OOP - stan. MÚP na MK III. třídy na ul. Školní v k. ú. Luha MULU -63107/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 01.12.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-návrh stanovení MÚP-Petrůvka: VV-OOP - stanovení MÚP na MK parc. č. 1369 v k. ú. Petrůvka u S MULU -62938/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 30.11.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VVV - OOP - stanovení MÚP - ul. Hrazanská, Luhačovice: OOP-stan. MÚP na MK a VÚK ul. Hrazanská v k. MULU -62834/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 30.11.2022
Ostatní Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje Odbor správní Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1, dominika.fuskova@kr-zlinsky.cz 30.11.2022
Ostatní VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA MULU -62612/2022/23/StR Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 29.11.2022
Ostatní VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA MULU -62613/2022/23/StR Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 29.11.2022
Stavební řízení rozhodnutí o umístění stavby: Pozlovice, chatová osada, obnova NN MULU -62048/2022/24/KuR Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 29.11.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Informace o počtu a sídle volebních okrsků MULU -62423/2022/21/HrP Odbor správní Městský úřad Luhačovice 28.11.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - návrh OOP stan. MÚP na VÚK ul. L. Janáčka, k.ú. Luhačovice, vyhr. pakr.: Návrh na stanovení mís MULU -61764/2022/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 25.11.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2022 MULU -62098/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 24.11.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP Stanovení MÚP Slavičín, ul. Mezi Šenky, org. dopravy: MÚP - MK III. třídy Slavičín, Náměstí MULU -61698/2022/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 22.11.2022
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města prodat část pozemku v k. ú. Polichno MULU -61402/2022/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 21.11.2022
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města prodat část pozemku ul. Úprkova MULU -61397/2022/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 21.11.2022
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout parkoviště ul. Solné MULU -61394/2022/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 21.11.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP stan. MÚP Luhačovice, ul. A. Slavíčka - roz. modrých rezident. zón: Návrh na stanovení MÚP MULU -61246/2022/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 21.11.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP stan. MÚP na MK u Charity Slav. k.ú. Slavičín: MÚP - MK a UK Slavičín ul. Komenského, areál C MULU -56899/2022/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 21.11.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: LUHAČOVICKÝ POTOK, KM 15,80 - 18,06 - ZÁCHYTNÁ MULU -60852/2022/27/PaA Odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice 18.11.2022
Volby Stanovení počtu členů okrskové volební komise MULU -60100/2022/21/HrP Odbor správní Městský úřad Luhačovice 14.11.2022
Ostatní OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ MULU -59703/2022/23/StR Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 09.11.2022
Ostatní VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA MULU -59752/2022/23/StR Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 09.11.2022
Dražby, exekuce Dražební vyhláška - 213 EXD 430/2022-1 213EXD 430/22-1 Odbor správní Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor Škorpil Jan, Biskupská č. p. 129/1, 37001 České Budějovice 1 07.11.2022
Ostatní Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 03.11.2022
Ostatní VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ MULU -58380/2022/23/StR Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 02.11.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2022 MULU -55687/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 19.10.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2022 MULU -51608/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 27.09.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č.4 pro rok 2022 MULU -47932/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 09.09.2022
Ostatní Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí - obce v okrese Zlín UZSVM/BZL/5868/2022-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 12.08.2022
Ostatní Mikroregion Luhačovské Zálesí_Závěrečný účet za rok 2021 MULU -35036/2022/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 01.07.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 2. část MULU -33766/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 23.06.2022
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města MULU -31744/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.06.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2022 MULU -31749/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.06.2022
Zastupitelstvo, rada Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření za rok 2021 MULU -31736/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.06.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2022 MULU -28854/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 30.05.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 1. část MULU -21182/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.04.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 MULU -19606/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 13.04.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů MULU -17337/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 31.03.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství MULU -17330/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 31.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů - RE-USE centrum MULU -15690/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů MULU -15688/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města Luhačovice pro rok 2022 MULU -13274/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 10.03.2022
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění rozpočtu města, jednotlivých rozpočtových opatření a střednědobého výhledu MULU -13277/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 10.03.2022
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet Města Luhačovice na rok 2022 MULU -12185/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 04.03.2022
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu Města Luhačovice na roky 2023 - 2028 MULU -12190/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 04.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2020 MULU -30677/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2021 MULU -30683/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021
Ostatní Opatření obecné povahy 1/2021 MZE-49892/2021-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 15.09.2021
Ostatní Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.04.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 09.12.2019
Ostatní Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019
Ostatní Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212 18918/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019