Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Dokument
Ostatní Pozvánka s návrhem programu 22. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 04.03.2024 Oddělení správní Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáš Bati 21, 76190 Zlín, Dominika.Fuskova@zlinskykraj.cz 22.02.2024
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP stan. PÚP na MK k.ú. Šanov, oprava mostu: PÚP - MK Šanov, oprava mostu č.6 přes Rokytenku MULU -6400/2024/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 21.02.2024
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemků v ulici Rumunská MULU -7204/2024/23/SaE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 21.02.2024
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP stan. PÚP na MK v k.ú. Šanov - reko. povrchu: PÚP na MK v k.ú. Šanov - k vleku, rekonstrukce MULU -6095/2024/26/ZaV Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 21.02.2024
Zastupitelstvo, rada Pozvánka na 14. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice MULU -7314/2024/20/VaV Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 21.02.2024
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Oprava zřejmých nesprávností - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Lokalita 10 Pod Podhra MULU -6996/2024/27/PaA Odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice 20.02.2024
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 120 EX 1296/11-61-EPN,172 Oddělení správní Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1 20.02.2024
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí OOP-stan.PÚP na ul. Dr.Veselého a ul.Nábřeží, Luhačovice - Jarmark při Luhač. po: Uz, ZU-VP a stan. MULU -6924/2024/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 19.02.2024
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 5.3.2024 od 7:30 do 12:30 viz příloha Oddělení správní EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 13.02.2024
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Lokalita 10 Pod Podhradím - SO 102 Vodovodní řad, SO MULU -3620/2024/27/PaA Odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice 12.02.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu MULU -5833/2024/21/GaJ Oddělení správní Městský úřad Luhačovice 12.02.2024
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1.3.2024 od 7:30 do12:30h viz příloha Oddělení správní EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 08.02.2024
Ostatní Výzva - dřeviny v blízkosti silnic II. a III. třídy ŘSZK/02250/2024 Oddělení správní Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 76001 Zlín 1 07.02.2024
Územní plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lipová z: Zpráva o uplatňová MULU -5295/2024/24/PeM Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 07.02.2024
Územní plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA doručení návrhu změny č. 3 ÚP Slavičín a oznámení o konání opak: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA d MULU -2948/2024/24/PeM Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 22.01.2024
Územní plánování VV-doručení návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Sehradice: Zpráva o uplatňování ÚP Sehradice 2019-2023 MULU -2452/2024/24/PlL Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 22.01.2024
Dražby, exekuce 203 Ex 08665/23 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 203 Ex08665/23 Oddělení správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 22.01.2024
Dražby, exekuce 203 Ex 33058/20 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 203 Ex 33058/20 Oddělení správní Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 12.01.2024
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění rozpočtu města, jednotlivých rozpočtových opatření a střednědobého výhledu MULU -1312/2024/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 11.01.2024
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice pro roky 2025 - 2028 MULU -60216/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.12.2023
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2024 MULU -60215/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.12.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2023 MULU -60217/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.12.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2023 MULU -54813/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 14.11.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2023 MULU -46282/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.09.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2023 MULU -44144/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 12.09.2023
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva k poskytnuté individuální dotaci pro rok 2023_Kulturní Luhačovice MULU -34558/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 19.07.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2023 MULU -34557/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 19.07.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2023 MULU -31348/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 28.06.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2023 MULU -28897/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 13.06.2023
Zastupitelstvo, rada Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření za rok 2022 MULU -28894/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 13.06.2023
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města MULU -28896/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 13.06.2023
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2023 - 2. část MULU -20644/2023/22/VeL Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 28.04.2023
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2023 - 1. část MULU -20129/2023/22/VeL Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 26.04.2023
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2023 MULU -17366/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 11.04.2023
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění rozpočtu města, jednotlivých rozpočtových opatření a střednědobého výhledu MULU -11656/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.03.2023
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2023 MULU -11654/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.03.2023
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice pro roky 2024 - 2028 MULU -11655/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.03.2023
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města Luhačovice pro rok 2023 MULU -11668/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 08.03.2023
Ostatní Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů MULU -11614/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 07.03.2023
Ostatní Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství MULU -11549/2023/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 07.03.2023
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 2. část MULU -33766/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 23.06.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 1. část MULU -21182/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.04.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů - RE-USE centrum MULU -15690/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů MULU -15688/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2021 MULU -30683/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021