Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Dokument
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení MÚP ul. L. Janáčka - parkování: OOP - stan. MÚP na S III/4922 a na VÚK na ul. L MULU -27106/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 20.05.2022
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu MULU -27034/2022/21/GaJ Odbor správní Městský úřad Luhačovice 20.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení MÚP ul. Nádražní: OOP - stan. MÚP na VÚK na ul. Nádražní (u budovy č. p. 303) v MULU -26880/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 19.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení MÚP ul. Příční: OOP - stan. MÚP na VÚK na ul. Příční v k. ú. Luhačovice - parko MULU -26715/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 18.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP stanovení PÚP ul. Dr. Veselého: Úplná Uz na MK III. třídy na ul. Dr. Veselého v k. ú. Luhač MULU -26446/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 18.05.2022
Ostatní Aukční vyhláška č.BZL/AN/11/2022 UZSVM/BZL/3613/2022-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 17.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP stanovení PÚP Slavičín, ul. Komenského: ZU-St.pr. na S II/493 a S III/4932v k. ú. Slavičín MULU -26403/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 17.05.2022
Zastupitelstvo, rada Návrh závěrečného účtu města Luhačovice a zpráva o hospodaření za rok 2021 MULU -26382/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 17.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení MÚP ul. Hrazanská: OOP - stan. MÚP na MK II. třídy na ul. Hrazanská v k. ú. Luhačov MULU -25896/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 16.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV - OOP - stanovení PÚP ul. Ludkovická: ZU-St.pr. na MK III. a IV. třídy (chodník) na ul. Ludkovick MULU -25466/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 12.05.2022
Ostatní Nařízení SVS - mor včelího plodu - zrušení ochranných pásem - Zlínský kraj SVS/2022/064729-Z Odbor správní Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj (Státní veterinární správa), Lazy V 654, 76001 Zlín 1 12.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: Uz, ZU-St.pr. a stan. PÚP na MK II. a III. třídy v k. ú. MULU -25328/2022/26/JaM Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 11.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: 22-530 Lipová, Nadloští, Chovančík, kab.NN - žádost o stanov MULU -25355/2022/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 11.05.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí stanovení přechodné úpravy provozu: Luhačovice, Hradisko, kab. NN - žádost o stanovení PÚP MULU -24754/2022/26/RoJ Odbor dopravy Městský úřad Luhačovice 09.05.2022
Územní plánování Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Podhradí: Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územn MULU -24682/2022/24/PeM Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 09.05.2022
Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Odbor správní EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 05.05.2022
Ostatní Informace o kalkulaci ceny pro vodné a stočné za rok 2021 Odbor správní MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární č. p. 41, 77900 Olomouc 9 28.04.2022
Územní plánování Veřejná vyhláška - doručení návrhu změny č. 4 Územního plánu Luhačovice a oznáme: Veřejná vyhláška - MULU -22567/2022/24/PeM Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 27.04.2022
Ostatní Veřejná vyhláška 833016/22/3300-11460-705412 Odbor správní Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 76001 Zlín 1 26.04.2022
Ostatní Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí Odbor správní Latináková Martina, , Martina.Latinakova@kr-zlinsky.cz 26.04.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Veřejná vyhláška - doručení návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Luhačovice za uplynul: Zpráva o uplatňová MULU -22163/2022/24/PeM Odbor stavební - stavební úřad Městský úřad Luhačovice 26.04.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2022 - 1. část MULU -21182/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 22.04.2022
Zastupitelstvo, rada Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 MULU -19606/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 13.04.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství MULU -17330/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 31.03.2022
Oznámení radnice - vyhlášky, oznámení, rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů MULU -17337/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 31.03.2022
Ostatní Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku_Bojkovice CJ: 04097/22-SSHR Odbor správní Správa státních hmotných rezerv, Šeříková č. p. 616/1, 15000 Praha 5 31.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů MULU -15688/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MLZ - Předcházení vzniku odpadů - RE-USE centrum MULU -15690/2022/23/BlM Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 22.03.2022
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění rozpočtu města, jednotlivých rozpočtových opatření a střednědobého výhledu MULU -13277/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 10.03.2022
Zastupitelstvo, rada Individuální dotace města Luhačovice pro rok 2022 MULU -13274/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 10.03.2022
Zastupitelstvo, rada Střednědobý výhled rozpočtu Města Luhačovice na roky 2023 - 2028 MULU -12190/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 04.03.2022
Zastupitelstvo, rada Schválený rozpočet Města Luhačovice na rok 2022 MULU -12185/2022/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 04.03.2022
Ostatní Vyhlášení nouzového stavu od 04.03.2022 MULU -12277/2022/20/Lev Odbor vnitřních věcí Městský úřad Luhačovice 04.03.2022
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2020 MULU -30677/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021
Smlouvy Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým individuálním dotacím v roce 2021 MULU -30683/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 20.12.2021
Ostatní Zveřejnění oznámení Katastrálního úřadu o revizi k. ú. Řetechov MULU -26932/2021/23/HuE Odbor správy majetku Městský úřad Luhačovice 03.11.2021
Ostatní Opatření obecné povahy 1/2021 MZE-49892/2021-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 15.09.2021
Ostatní aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí - obce v okrese Zlín UZSVM/BZL/6098/2021-BZLM Odbor správní Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 25.08.2021
Zastupitelstvo, rada Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města MULU -15745/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 07.07.2021
Zastupitelstvo, rada Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření za rok 2020 MULU -15735/2021/22/PeV Odbor finanční Městský úřad Luhačovice 07.07.2021
Ostatní Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.04.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 09.12.2019
Ostatní Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019
Ostatní Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212 18918/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019